บริการออกแบบพื้นที่ติดตั้ง 3 มิติ

By LUXE DELIER

ทางบริษัท LUXE DELIER คำนึงถึงปัญหาและ ความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ทางร้านจึงได้มีบริการออกแบบ 3 มิติ ที่สามารถตอบโจทย์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพรวม ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่กับขนาดโคมไฟ และความสวยงาม เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น