3D Design
ผลงานทั้งหมด

ผลงานการออกแบบสามมิติให้กับคุณลูกค้า
เพื่อให้มองเห็นบรรยากาศ ประกอบการตัดสินใจ

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Celing C-89222A

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling C-8038

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Celing C-X121

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้งเปรียบเทียบขนาดที่เหมาะสม

Celing C-X121  ขนาด : D80 cm

Celing C-X121  ขนาด : D80 cm

Celing C-X121  ขนาด : D100 cm

Celing C-X121  ขนาด : D100 cm

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

โคมไฟแบบเพิ่มเติมพิเศษ
ตามความต้องการ

ภาพ 3 มิติ จำลองการจัดวางกับพื้นที่ให้เหมาะสม

รูปแบบการจัดวางแบบที่ 1

รูปแบบการจัดวางแบบที่ 2

รูปแบบการจัดวางแบบที่ 3

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-5994

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ 3 มิติ จำลองการจัดวางกับพื้นที่ให้เหมาะสม

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 1

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 1

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 1

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 2

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 2

รูปแบบการติดตั้ง แบบที่ 2

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-91560

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พื้นที่ติดตั้ง จากภาพถ่ายลูกค้า

ภาพ 3 มิติ จำลองการจัดวางกับพื้นที่ให้เหมาะสม