3D Design
ผลงานทั้งหมด

 

ผลงานการออกแบบสามมิติให้กับคุณลูกค้า
เพื่อให้มองเห็นบรรยากาศ ประกอบการตัดสินใจ

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-204

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Pendant C-303

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 1

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 2

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร และบริเวณบาร์

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-914B

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Pendant C-901b

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 3

รหัสโคมไฟ Pendant C-914a

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปพื้นที่ติดตั้งจากคุณลูกค้า

รูปพื้นที่ติดตั้งจากคุณลูกค้า

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 1

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ห้องนอน ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-901b

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Pendant C-914a

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปพื้นที่ติดตั้งจากคุณลูกค้า

รูปพื้นที่ติดตั้งจากคุณลูกค้า

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 1

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

โถงบันได ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling N-03B
คริสตัลบอล 14 ลูก

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

จัดเรียงแบบที่ 1 มุมมองกลางวัน

จัดเรียงแบบที่ 1 มุมมองกลางวัน มุมเงย

จัดเรียงแบบที่ 1 มุมมองกลางคืน

จัดเรียงแบบที่ 2 มุมมองกลางวัน

จัดเรียงแบบที่ 2 มุมมองกลางวัน มุมเงย

จัดเรียงแบบที่ 2 มุมมองกลางคืน

ติดตั้งภายในคอนโด

THE POLITAN RIVE

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-302B

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

มุมมองกลางวัน

มุมมองกลางวัน

มุมมองกลางวัน

มุมมองกลางคืน

มุมมองกลางคืน

มุมมองกลางคืน

ติดตั้งภายคลินิคเสริมความงาม

Skin Dezign

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-204

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Sling C-8038

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟตัวเลือกแบบที่ 3

รหัสโคมไฟ Celing C-89222b

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

รหัสโคมไฟ Pendant C-204

รหัสโคมไฟ Sling-c-8038

รหัสโคมไฟ Celing C-89222b

แบบพิเศษ

แบบพิเศษ

ติดตั้งภายในวัด

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-91060

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Pendant C-910031

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่ติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 1 ซ้ายและขวา รหัส Pendant C-91060

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 2 ซ้ายและขวา รหัส Pendant C-910031

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 1 ซ้ายและขวา รหัส Pendant C-91060

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 2 ซ้ายและขวา รหัส Pendant C-910031

ติดตั้งภายบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 1

รหัสโคมไฟ Pendant C-6093b

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก แบบที่ 2

รหัสโคมไฟ Pendant C-6094b

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปพื้นที่ติดตั้งที่คุณลูกค้าส่งมา

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 1 Pendant C-6093b

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 2 Pendant C-6094b

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 1 Pendant C-6093b

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 2 Pendant C-6094b

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 1 Pendant C-6093b

ติดตั้งโคมไฟแบบที่ 2 Pendant C-6094b

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-903A

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายหลังจากติดตั้งเสร็จ

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

3D DESIGN ติดตั้งภายในวัด

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-903A

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายหลังจากติดตั้งเสร็จ

มีการปรับตำแหน่งการวางโคมไฟ

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

Bangkok Boulevard

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-905B

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายหลังจากติดตั้งเสร็จ

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-1120A

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายหลังจากติดตั้งเสร็จ

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-940

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-912

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling C-03B

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-91522B

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-91402

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ภาพหลังติดตั้งเสร็จ

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-303

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟหลังติดตั้งเสร็จ

 

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling C-6104

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟหลังติดตั้งเสร็จ

 

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

รูปถ่ายพื้นที่การติดตั้ง

รูปถ่ายพื้นที่หลังติดตั้ง

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant N-DN1399-5

รายละเอียดโคมไฟ

คลิ๊ก เพิื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โคมไฟหลังติดตั้งเสร็จ

 

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ติดตั้งภายในบ้านส่วนตัว

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling C-8062

พื้นที่ติดตั้งจากลูกค้า

 

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ออกแบบติดตั้งในส่วนโถงบันได

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Sling C-6079

พื้นที่ติดตั้ง

รูปถ่ายพื้นที่ต้องการติดตั้งจากทางลูกค้า

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง

ออกแบบการติดตั้งภายในส่วนชั้น 2

โคมไฟที่คุณลูกค้าเลือก

รหัสโคมไฟ Pendant C-5993

พื้นที่ติดตั้ง

รูปถ่ายพื้นที่ต้องการติดตั้งจากทางลูกค้า

ภาพ 3 มิติ จำลองการติดตั้ง